Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%52

Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini geleceğine taşımak

HEDEF 6.5


Kentin endemik flora ve faunasını kent estetiği tasarımında kullanmak


Sorumlu birim
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
  • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler
  • Personel yetersizliği
  • Projelerin hazırlanması konusunda onay makamındaki aksaklıklar

Maliyet Tahmini
125.000.000,0 ₺
Tespitler
  • Bazı alt geçitlerde kaplamaların hasarlı olması
  • Restore ihtiyacı olan tarihi binaların olması

İhtiyaçlar
Yeterli bütçenin sağlanması
PERFORMANS 6.5.1
2022
Kentimizin muhtelif yerlerinde sanatsal cephe kaplama sayısı m2 ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.2
2022
Kentin tarihi yapılarının restorasyon sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE