Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%52

Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini geleceğine taşımak

HEDEF 6.2


Uluslararası platformda kentin tanıtım faaliyetlerini yürüterek turizme katkı sağlamak ve kurumun imajını yükseltmek


Sorumlu birim
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Üst Yönetim ve Tüm Daire Başkanlıkları
Riskler
Uluslararası ilişkilerdeki değişiklikler, terör, savaş olasılığı
Maliyet Tahmini
4.000.000,0 ₺
Tespitler
Kent imajını yükseltme ihtiyacı
İhtiyaçlar
Bütçe, insan kaynakları, diplomatik ilişkiler
PERFORMANS 6.2.1
2022
Düzenlenen Kardeş Kent Günleri Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.2
2022
Uluslararası Toplantı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.3
2022
Yurtdışına Gönderilen Heyet Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.4
2022
Yurtdışından Gelen Heyet Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE