Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%52

Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini geleceğine taşımak

HEDEF 6.4


Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek


Sorumlu birim
Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler
  • Uzman personel yetersizliği
  • Maliyetin yüksek olma ihtimali
  • Binaların fiziksel yetersizliği
  • Kiralık binaların kullanılıyor olması.

Maliyet Tahmini
70.000.000,0 ₺
Tespitler
Vatandaş talepleri
İhtiyaçlar
Bütçe, malzeme, personel
PERFORMANS 6.4.1
2022
Kültür sanat etkinliklerinin sunulacağı Kültür Merkezi inşa edilmesi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.2
2022
Kent Orkestrasınca düzenlenen konser sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.3
2022
Başkent Tiyatroları gösteri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.4
2022
Aile Yaşam Merkezleri üye sayısı artışı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.5
2022
Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüpleri üye sayısı artışı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.6
2022
Özel gün kutlamaları sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE