Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%57

Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırmak

HEDEF 7.1


Belediye yazılım hizmetlerini geliştirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak


brightness_1

7.1.1
Birimlerin teknik destek taleplerinin karşılanması


brightness_1

7.1.2
Birimlere eğitim verilmesi


brightness_1 7.1.1 Birimlerin teknik destek taleplerinin karşılanması ( % )