Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%57

Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırmak

HEDEF 7.1


Belediye yazılım hizmetlerini geliştirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak


Sorumlu birim
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Riskler
  • Siber saldırılara maruz kalınması
  • Plansız enerji kesintileri yaşanması
  • Doğal afetlerin yaşanması

Maliyet Tahmini
15.850.561,0 ₺
Tespitler
  • Kurum personelinin bilişim sistemlerine yeterince hâkim olmaması
  • Mevzuatın, teknolojideki hızlı gelişimlerin gerisinde kalması
  • Yazılım ve donanım maliyetlerinin yüksek olması

İhtiyaçlar
  • Kurum personelinin bilişim sistemleri konusunda eğitilmesi
  • Gelişen teknolojik imkânların belediyeciliğin her alanında kullanılması
PERFORMANS 7.1.1
2022
Birimlerin teknik destek taleplerinin karşılanması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.2
2022
Birimlere eğitim verilmesi ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE