Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%28

Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

HEDEF 5.1


Uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak


brightness_1

5.1.1
Kardeş şehirlerle etkinlik yapılması


brightness_1

5.1.2
Yeni kardeş şehir ilişkisi kurulması


brightness_1 5.1.2 Yeni kardeş şehir ilişkisi kurulması ( adet/kümülatif )