Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%59

Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 3.4


Daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturarak kentin yaşam kalitesini artırmak


brightness_1

3.4.1
Katı atık toplama hizmeti verilen hane oranı


brightness_1

3.4.2
Geri dönüşümü yapılan katı atık miktarı


brightness_1

3.4.3
Verilen eğitim sayısı


brightness_1 3.4.1 Katı atık toplama hizmeti verilen hane oranı ( % )