Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Van'ın çok dilli ve çok kültürlü yapısı korunacak, bu yapı sanatsal akademik ve kültürel faaliyetler aracılığıyla geliştirilecek ve bunlara bağlı turizm potansiyelini artıracak politikalar geliştirilecek ve uygulanacaktır

HEDEF 6.2


Kentin turizm potansiyelini açığa çıkarmak ve turizmde kalkınma sağlamak


brightness_1

6.2.1
Açılan Ofis Sayısı


brightness_1

6.2.2
Katılım sağlanan ve Düzenlenen Organizasy on Sayısı


brightness_1

6.2.3
Gezilere Katılan Öğrenci Sayısı


brightness_1

6.2.4
Basımı Yapılan Turizm Rehberi Sayısı


brightness_1 6.2.4 Basımı Yapılan Turizm Rehberi Sayısı ( adet )