Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.6


Oyun ve sportif faaliyetlerin yürütülmesine yönelik alanlar oluşturmak


brightness_1

5.6.1
Çocuk Oyun Gurubu Montajı Yapılacak Alan Sayısı


brightness_1

5.6.2
Açık Alan Spor Aletleri Montajı Sayısı


brightness_1

5.6.3
Bakımı Yapılacak Oyun Ve Spor Aletleri Sayısı


brightness_1 5.6.2 Açık Alan Spor Aletleri Montajı Sayısı ( adet )