Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.4


Tarımsal altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi


brightness_1

5.4.1
Tarımsal Eğitim Ve Yayım Faaliyetleri


brightness_1

5.4.2
Katılımcı Sayısı


brightness_1 5.4.1 Tarımsal Eğitim Ve Yayım Faaliyetleri ( adet )