Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.3


Daha temiz bir çevreyi daha bilinçli bir toplum ile minimum maliyetle optimum sürede oluşturmak


brightness_1

5.3.1
Temizlikle İlgili Taleplerin Sayısı


brightness_1

5.3.2
Bayat Ekmek Toplama Miktarı


brightness_1

5.3.3
Tıbbi Atık Bertaraf Etme Miktarı


brightness_1

5.3.4
Atık Yağ Toplama Miktarı


brightness_1

5.3.5
Atık Pil Toplama Miktarı


brightness_1

5.3.6
Hafriyat Taşıyacak Araçlarla İlgili İzin Belge Taleplerinin Değerlendirme Oranı


brightness_1 5.3.2 Bayat Ekmek Toplama Miktarı ( kg )