Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.2


İlçe belediyelerine ait vahşi katı atık depolama sahası rehabilitasyonunu yapmak


brightness_1

5.2.1
Rehabilitasyonu Tamamlanan Vahşi Çöp Depolama Alanı Sayısı


brightness_1

5.2.2
Yapılacak Katı Atık Aktarma İstasyonu Sayısı


brightness_1

5.2.3
Depolama Alanına Taşınan Atık Miktarı Oranı


brightness_1 5.2.1 Rehabilitasyonu Tamamlanan Vahşi Çöp Depolama Alanı Sayısı ( adet/yıl )