Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%18

Altyapısı güçlendirilmiş, değişen ve gelişen şehir yapısına uygun teknolojik, konforlu, etkin, verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmak

HEDEF 4.1


Ulaşımda dünya standartlarını yakalayacak nitelikte geometrik düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve elektronik sistemler yardımıyla trafik yönetim ve denetiminin sağlanması


brightness_1

4.1.1
Yol Ve Kavşak Geometrik Düzenleme Projelerinin Hazırlanması


brightness_1

4.1.2
Akıllı (Dinamik) Kavşak Kontrol Sistemi Kurulumu


brightness_1

4.1.3
Trafik Sinyalizasyon Sisteminin Kurulması


brightness_1

4.1.4
Bluetooth Tabanlı Sistemlerin Kurulması


brightness_1

4.1.5
Değişken Mesaj Sistemi (Dms) Kurulumu


brightness_1 4.1.3 Trafik Sinyalizasyon Sisteminin Kurulması ( adet )