Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%29

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.6


Büyükşehir belediyesine ait araç ve iş makinelerinin hizmetleri aksatmaması için dalma faal durumda tutmak ve sarf malzemelerini ambar stokunda bulundurmak


brightness_1

3.6.1
Araçları Faal Tutmak


brightness_1

3.6.2
Atölye Dışına İş Göndermemek


brightness_1

3.6.3
Sarf Malzemelerin Yıllık Olarak Temin Edilmesi


brightness_1 3.6.2 Atölye Dışına İş Göndermemek ( % )