Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%39

İzmir’i yaşam kalitesi yüksek ve ulaşım ağı gelişmiş bir kente dönüştürmek

HEDEF 2.4


Erişilebilir ve temiz enerji: Herkesin güvenilir, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişimi desteklenecek


brightness_1

2.4.1
Yenilenebilir Enerji Tesislerinin Kurulumu İçin (Güneş Enerjisi, Biyogaz Tesisleri Vb.) Ön Etüd Sayısı


brightness_1

2.4.2
Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını ve Enerji Verimliliği Konularında Farkındalık Oluşturmak İçin Verilen Eğitim Sayısı


brightness_1

2.4.3
Yapımı Tamamlanacak Yenilenebilir Enerji Santrali Sayısı


brightness_1 2.4.3 Yapımı Tamamlanacak Yenilenebilir Enerji Santrali Sayısı ( adet )

2021 hedeflenen değerindeki revizyon İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu'na, 2022 hedeflenen değerindeki revizyon İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu'na göre yapılmıştır.

*

2021 yılının performans hedefi, 27/11/2023 tarihinde 1 değerinden 3 değerine güncellenmiştir.

2022 yılının performans hedefi, 27/11/2023 tarihinde 2 değerinden 4 değerine güncellenmiştir.