Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%39

İzmir’i yaşam kalitesi yüksek ve ulaşım ağı gelişmiş bir kente dönüştürmek

HEDEF 2.4


Erişilebilir ve temiz enerji: Herkesin güvenilir, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişimi desteklenecek


Sorumlu birim
İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
  • Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Riskler
Temiz enerji projelerine yönelik bilgi kirliliğinin projelerin uygulanmasını engellemesi
Maliyet Tahmini
93.147.541,66 ₺
Tespitler
  • İzmir, temiz enerji seçenekleri açısından büyük bir potansiyele sahiptir.
  • Ülkemizin enerjide dışa bağımlılık oranı çok yüksektir.
  • Özellikle yaz aylarında, turizm faaliyetleri kaynaklı olarak enerji tüketimi de artmaktadır.

İhtiyaçlar
  • Temiz enerjiye dair bilgilendirme çalışmalarının artırılması.
  • Kurum içinde temiz enerji kullanımını artıran çalışmalar yürütülmesi.
  • Konuyla ilgili tüm kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirilerek bir kamuoyu yaratılması.
PERFORMANS 2.4.1
2022
Yenilenebilir Enerji Tesislerinin Kurulumu İçin (Güneş Enerjisi, Biyogaz Tesisleri Vb.) Ön Etüd Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.2
2022
Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını ve Enerji Verimliliği Konularında Farkındalık Oluşturmak İçin Verilen Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.3
2022
Yapımı Tamamlanacak Yenilenebilir Enerji Santrali Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE