Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%39

İzmir’i yaşam kalitesi yüksek ve ulaşım ağı gelişmiş bir kente dönüştürmek

HEDEF 2.4


Erişilebilir ve temiz enerji: Herkesin güvenilir, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişimi desteklenecek


Sorumlu birim
İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
  • Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Riskler
Temiz enerji projelerine yönelik bilgi kirliliğinin projelerin uygulanmasını engellemesi
Maliyet Tahmini
93.147.541,66 ₺
Tespitler
  • İzmir, temiz enerji seçenekleri açısından büyük bir potansiyele sahiptir.
  • Ülkemizin enerjide dışa bağımlılık oranı çok yüksektir.
  • Özellikle yaz aylarında, turizm faaliyetleri kaynaklı olarak enerji tüketimi de artmaktadır.

İhtiyaçlar
  • Temiz enerjiye dair bilgilendirme çalışmalarının artırılması.
  • Kurum içinde temiz enerji kullanımını artıran çalışmalar yürütülmesi.
  • Konuyla ilgili tüm kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirilerek bir kamuoyu yaratılması.
Faaliyet ve Projeler

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Faaliyetleri
Yenilenebilir Enerji Santralleri Yapılması
Elektrikli Araç İstasyonları Kurulması
Temiz Enerjiyle Çalışan Araç Filosunun Büyütülmesi