Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çok yönlü kentsel gelişim sağlanacaktır

HEDEF 4.4


Güvenli kent modeli geliştirilecek, kurumlar arası işbirlikleri sağlanarak gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir


brightness_1

4.4.1
Vatandaşın doğal afet konusunda güvenlik algısı


brightness_1

4.4.2
İlçe genelinde pazar yeri sayısı


brightness_1

4.4.3
Standartlara uygun Afet Acil Toplanma Alanı sayısı


brightness_1 4.4.2 İlçe genelinde pazar yeri sayısı ( adet )