Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çok yönlü kentsel gelişim sağlanacaktır

HEDEF 4.4


Güvenli kent modeli geliştirilecek, kurumlar arası işbirlikleri sağlanarak gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir


Sorumlu birim
Plan ve Proje Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
 • Afet Acil Toplanma Yerlerinin kentleşme baskısı altında olması
 • Artan ticari fonksiyonlarla denetimlerin yetersiz kalması

Maliyet Tahmini
500.000,0 ₺
Tespitler
 • Afet konusunda işbirliği halinde olunan STK'ların olması
 • Toplu taşıma ağlarına yaya erişim noktalarında güvenlik açısından sorunların yaşanması

İhtiyaçlar
 • Tüm grupların kamusal alanlara erişiminin sağlanması
 • Vatandaşın tespit ettiği noktalarda güvenlik önlemi olarak aydınlatma ve kameralı denetim sistemlerinin kurulması
 • STK'larla kurumsal işbirlikleri yapılması
Faaliyet ve Projeler

Kurum içi Afet Acil Eylem Planının hazırlanması
Acil Toplanma alanlarının tespit edilmesi ve artırılması için gerekli politikaların geliştirilmesi ve uzun vadede sürdürülmesi
Belediyeye ait binaların çevre ve güvenlik açısından iyileştirilmesi
Ulaşım planlamasının yapılması