Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır

HEDEF 3.7


Yeni teknolojilerle kentin karbon emisyonu ilçe bazında yönetilir hale getirilecektir


brightness_1

3.7.1
İlçe genelinde toplam GES sayısı


brightness_1

3.7.2
Belediyenin hizmet binalarında çevre koruma amaçlı yapılan kalıcı yeni uygulama sayısı


brightness_1 3.7.2 Belediyenin hizmet binalarında çevre koruma amaçlı yapılan kalıcı yeni uygulama sayısı ( adet )