Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır

HEDEF 3.7


Yeni teknolojilerle kentin karbon emisyonu ilçe bazında yönetilir hale getirilecektir


Sorumlu birim
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  • Plan ve Proje Müdürlüğü
  • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
  • Yapı Kontrol Müdürlüğü

Riskler
Metrobüs/otobüs/metro ulaşım ağları arasında aktarma noktalarının Şişli'de bulunması, karbon emisyonunun ilçede yoğunlaşması
Maliyet Tahmini
2.700.000,0 ₺
Tespitler
Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmaların olmaması
İhtiyaçlar
Karbon Emisyonu ölçüm programlarının geliştirilmesi
Faaliyet ve Projeler

Karbon ayak izinin her yıl en az %5 oranında azaltılması
Karbon emisyonu ölçümünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Sürdürülebilir kentleşmeyi destekleyen yeni teknolojilerin ve iyi uygulamaların Şişli genelinde desteklenmesi ve yaygınlaştırılması
Sera gazı envanterinin çıkarılması