Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%59

“Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak

HEDEF 1.4


Karar alma süreçlerini etkin yöneterek kurumsal imajı geliştirmek


brightness_1

1.4.1
Başkanın Başkan Yardımcıları ile toplantı yapma sayısı


brightness_1

1.4.2
Mahallelerde yapılan bilgilendirme ve istişare toplantı sayısı


brightness_1

1.4.3
Başkanın birim müdürleri ile toplantı yapma sayısı


brightness_1 1.4.2 Mahallelerde yapılan bilgilendirme ve istişare toplantı sayısı ( adet )