Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Kentimizin tanıtım ve turizmini destekleyerek ilimizin farkındalık seviyesini artırmak

HEDEF 7.2


İl dışında düzenlenecek organizasyonlara etkin katılım sağlamak


brightness_1

7.2.1
İl dışında düzenlenen organizasyonlara katılım oranı


brightness_1 7.2.1 İl dışında düzenlenen organizasyonlara katılım oranı ( % )