Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Kentimizin tanıtım ve turizmini destekleyerek ilimizin farkındalık seviyesini artırmak

HEDEF 7.2


İl dışında düzenlenecek organizasyonlara etkin katılım sağlamak


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Müdürlükler
Riskler
Yaşanacak koordinasyon eksiklikleri
Maliyet Tahmini
500.000,0 ₺
Tespitler
İl tanıtımının istenilen düzeyde yapılamaması
İhtiyaçlar
Hem Kurumumuzun hem de İlimizin daha fazla tanıtılması
PERFORMANS 7.2.1
İl dışında düzenlenen organizasyonlara katılım oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE