Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Kentimizin tanıtım ve turizmini destekleyerek ilimizin farkındalık seviyesini artırmak

HEDEF 7.1


İlimizin tanıtım ve turizmine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmek


brightness_1

7.1.1
Düzenlenen Göl Festivalinden duyulan memnuniyet oranı


brightness_1

7.1.2
İlimizin tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinliklerden duyulan memnuniyet oranı


brightness_1 7.1.2 İlimizin tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinliklerden duyulan memnuniyet oranı ( % )