Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Kentimizin tanıtım ve turizmini destekleyerek ilimizin farkındalık seviyesini artırmak

HEDEF 7.1


İlimizin tanıtım ve turizmine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmek


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Müdürlükler
Riskler
Etkinliklere katılımın yetersiz kalması
Maliyet Tahmini
2.500.000,0 ₺
Tespitler
İl tanıtımının istenilen düzeyde yapılamaması
İhtiyaçlar
  • Sakin ve huzurlu bir şehir olan ilimizin daha fazla tanıtılması
  • Turizm gelirlerinden daha fazla pay alması
PERFORMANS 7.1.1
Düzenlenen Göl Festivalinden duyulan memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.2
İlimizin tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinliklerden duyulan memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE