Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Tarihi mirasına önem veren ve koruyan bir belediye olmak

HEDEF 6.1


Kentsel sit alanı içinde bulunan tarihi sokakların sağlıklaştırılması ile tescilli binaların bakım onarım çalışmalarının yapılarak, tarihi kültürümüze kazanımlarını sağlamak


brightness_1

6.1.1
Kültür varlıklarının korunması amaçlı yapılan restorasyon, rölöve, restitüsyon vb. çalışmaları sayısı


brightness_1

6.1.2
Geleneksel el sanatlarının yaşatılması kapsamında yapılan projeleri destekleme oranı


brightness_1

6.1.3
Sokak sağlıklaştırma çalışmalarından duyulan memnuniyet oranı


brightness_1 6.1.3 Sokak sağlıklaştırma çalışmalarından duyulan memnuniyet oranı ( % )