Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Tarihi mirasına önem veren ve koruyan bir belediye olmak

HEDEF 6.1


Kentsel sit alanı içinde bulunan tarihi sokakların sağlıklaştırılması ile tescilli binaların bakım onarım çalışmalarının yapılarak, tarihi kültürümüze kazanımlarını sağlamak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Riskler
  • Kültürel ve sanatsal değerlerin tahrip edilmesi
  • Doğal afetler

Maliyet Tahmini
9.000.000,0 ₺
Tespitler
  • Kültürel varlıkların yok olma tehlikesi
  • Kültürel ve sanatsal değerlere yeterli önemin verilmemesi
  • Doğal afetler

İhtiyaçlar
  • Kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması
  • Tarihi kültürümüze gerekli önemin verilmesi ve sahip çıkılması
  • Kültürel ve sanatsal değerlerimize olan bilincin artırılması
Faaliyet ve Projeler

Gümüş’ün Değirmeni binasının restorasyonu yapılarak müze konseptiyle halkımızın hizmetine açılması sağlanacaktır.
Murtazaaliler Evi restorasyonu yapılacaktır.
Tescilli Bayav Evinin restorasyonunun yapılması ve müze olarak halkımızın hizmetine sunulması sağlanacaktır.
Ulucami ve çevresinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanacaktır.
Geleneksel el sanatlarının yaşatılması kapsamında yapılan projeler desteklenecektir.