Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.2


Hak sahiplerinin kamulaştırma ve tahsis işlemleri ile Belediye mülkiyetinde ki taşınmazları amacına uygun kullanmak


brightness_1

2.2.1
Yapılan kamulaştırma miktarı


brightness_1

2.2.2
Tapusu verilen kişi sayısı


brightness_1

2.2.3
Satışı yapılan taşınmaz sayısı


brightness_1

2.2.4
Kiraya verilen taşınmaz sayısı


brightness_1 2.2.3 Satışı yapılan taşınmaz sayısı ( adet )