Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%83

Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 3.4


Plan dönemi sonuna kadar enerji tasarrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji projesini hayata geçirmek


brightness_1

3.4.1
Kurulan veya yenilenen aydınlatma tesisi sayısı


brightness_1

3.4.2
Bakım onarımı yapılan tesis sayısı


brightness_1

3.4.3
Enerji verimliliğine yönelik üretilen proje sayısı


brightness_1

3.4.4
Dimmer kontrollü otomasyon sistemi sayısı (adet/yıl)


brightness_1

3.4.5
Tüketilen elektrik miktarındaki artış hızının azalma oranı


brightness_1

3.4.6
Temin edilen Doğalgaz Miktarı


brightness_1

3.4.7
Jeneratörlerin periyodik bakım ve onarımı sayısı


brightness_1

3.4.8
Yenilenebilir enerji sistemin uygulanacağı tesis sayısı


brightness_1 3.4.1 Kurulan veya yenilenen aydınlatma tesisi sayısı ( adet/yıl )