Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%28

Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

HEDEF 5.3


Kurumsal iletişim kanallarını çeşitlendirmek, farklı toplum kesimlerinin görüşlerini almakve katılımcılığı artırmak


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  • Yazı işleri Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
Hemşerilerin katılımcılığa ilgi göstermemesi
Maliyet Tahmini
15.150.000,0 ₺
Tespitler
  • Toplumun sosyal belediyecilik yönündeki beklentilerinin artması
  • İletişim kanallarının çeşitlenmesi ve ulaşılabilirliğin artması

İhtiyaçlar
  • Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi
  • Kentlilik bilincinin ve katılımcılığın artırılması
Faaliyet ve Projeler

Hemşerilerimizin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek, eleştiri ve önerilerini almak üzere plan dönemince her yıl en az bir kere anket ve/veya danışmanlık hizmeti satın alınması
Katılımcılığın yükseltilmesi için Kent Konseyi ve bağlı meclisleri ile ilişkilerin güçlendirilerek devam ettirilmesi
Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerle ilgili temsil, ağırlama ve tanıtım hizmetlerinin yürütülmesi
Hasta nakil ve sevk işlemleri başta olmak üzere asistanlık hizmetleri verilmesi
Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla, spor kulüplerinin ve sporcuların desteklenmesi ve başarılı sporcuların ödüllendirilmesi
Kentimizin kültür ve turizm tanıtımının sağlanması amacıyla organizasyon, planlama ve programlara ev sahipliği yapılması