Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Kentin yaşam kalitesini, sürdürülebilir sosyal ye sağlık hizmetleri ile öncelikli grupları gözeterek fırsat eşitliği temelinde artırmak

HEDEF 3.5


Sosyal Hizmet Programların Geliştirilmesi


Sorumlu birim
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı
  • Fen işleri Dairesi Başkanlığı

Riskler
Mali yetersizlik, Nitelikli personel azlığı
Maliyet Tahmini
5.750.000,0 ₺
Tespitler
Engelli bireylerin sosyal yaşama yeterince katılmaması Hanede yemek yapacak bireylerin olmaması (yaşlılar) Vatandaşın alım gücünün olmaması, aile nüfusunun fazla olması
İhtiyaçlar
Araç ,ekipman ve uzman personellerin artırılması
Faaliyet ve Projeler

Manuel ve akülü tekerlekli sandalye, ortopedik medikal ürünler destekleri sağlamak. Engelli bireylere ayni yardımların sağlanması
Engelli bireylerin bakım ve hijyen paket yardımlarının arttırarak sürdürülmesi
Halk ekmek fabrikası kurularak, satış noktalarının oluşturulması
Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulması
Gıda kolileri ve bayram paketlerinin dağıtılması
Mevcut aşevi kapasitesinin artırarak, alt yapısının iyileştirilmesi
Ayni yardımların işlevsel hale getirilerek artırılması
Nakdi yardımların işlevsel hale getirilerek artırılması
Gıda kolileri ve bayram paketlerinin dağıtılması