Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.7


Yenilenebilir enerji kaynaklarından istifade edilmesine yönelik projeler üreterek enerji tasarrufu ve enerji verimliliğini sağlamak


Sorumlu birim
Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
44.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Büyükşehir belediyemize ait elektrik tüketimlerinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak
Büyükşehir belediyemize ait bina tesis ve parkların enerji tüketimlerini azaltmak için led, dönüşümleri yapmak.
Şehrin kültürel dokusuna uygun aydınlatma faaliyetlerinde bulunmak.
Jeneratör, güç kaynakları, yangın alarm sistemlerinin işletilmesi
Büyükşehir belediyemize ait bina tesis ve parkların elektrik işletmesinin yapılması