Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.1


Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak


Sorumlu birim
Çevre Koruma Kontrol ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
22.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Katı atık enerji üretimi kontrol ve denetimini yapmak
Görüntü - ilan, reklam , tanıtım kontrol ve denetimi yapmak
Gürültü denetimi yapmak
Stratejik gürültü eylem planı projesi hazırlamak
Çevresel etki değerlendirme (çed) görüş bildirme
Hava kalitesi ölçümleri yapmak
Hayvansal atık denetimi yapmak
Tanıtım ve eğitim faaliyetlerini yürütmek
Vektörel mücadele (ilaçlama)
Park bahçe ve ana arterlerin zirai mücadelesi