Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%18

Altyapısı güçlendirilmiş, değişen ve gelişen şehir yapısına uygun teknolojik, konforlu, etkin, verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmak

HEDEF 4.2


Trafikte erişimi kolaylaştırmak, can ve mal güvenliğini sağlamak ve her türlü yönlendirmeyi sağlamak


Sorumlu birim
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • İş Birliği Yapılacak Birimler Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
  • Yol Ve Altyapı Koor. Daire Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
32.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Yatay (çizgi) işaretlemeleri ve figür çalışmaları
Düşey (levha) işaretlemeleri
Bilgilendirme yön levhaları
Okul önü trafik ve yaya güvenliği çalışmaları
Saha tespit ve yenileme çalışmaları