Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir yönetim modeli geliştirilecektir

HEDEF 5.4


Belediyenin kurumsal gelişim hedefleriyle uyumlu, personelin bireysel performansı ve motivasyonu ile memnuniyetine dayalı bir insan kaynakları politikası uygulanacaktır


Sorumlu birim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü
 • Teftiş Kurulu Müdürlüğü
 • Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
 • Yazı İşleri Müdürlüğü

Riskler
 • Kurum personelinin verimlilik ve motivasyon açısından performansının düşük olması
 • Belediyenin mali yapısının İnsan Kaynaklarına olumsuz etkileri

Maliyet Tahmini
2.350.000,0 ₺
Tespitler
 • Benzer işlerde aynı deneyimlere sahip personeller arasında ücret farkı olması
 • Personelin motivasyonunun düşük olması

İhtiyaçlar
 • Maaş politikasının iyileştirilmesi
 • Motivasyon arttırıcı ödüllendirme sisteminin geliştirilmesi
PERFORMANS 5.4.1
Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.2
Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.3
Kurum içi motivasyon faaliyetlerinin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.4
Belediyenin toplam yazı arşivi içindeki dijital arşivin oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE