Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir yönetim modeli geliştirilecektir

HEDEF 5.2


Toplumsal Eşitliğe duyarlı ve güçlü bir kurumsal kimlik geliştirilecektir


Sorumlu birim
Medya Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Dış İlişkiler Müdürlüğü
 • Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlüğü
 • Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
Belediyenin kurumsal kimliği ve çalışmalarının 25 mahallede ve İstanbul genelinde yeterince tanıtılmıyor olması
Maliyet Tahmini
6.000.000,0 ₺
Tespitler
 • Medya Müdürlüğünün yeni kurulmuş olması
 • İletişim ve grafik tasarım alanlarında yeterli nitelikli personelin istihdam edilmemesi

İhtiyaçlar
Kurumun kurumsal kimlik ve görünürlük konusunda etkili çalışmalar yapması
PERFORMANS 5.2.1
Sosyal medya paylaşımlarında toplumsal eşitliliğe duyarlılık oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.2
Belediyenin ulusal medyada görünürlük sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.3
Uluslararası medya organlarında görünürlük sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.4
Belediyenin Facebook, Twitter, Instagram hesaplarında takipçi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE