Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çok yönlü kentsel gelişim sağlanacaktır

HEDEF 4.3


Yaya yollarının herkes için yürünebilir olması sağlanacak; destekleyici ulaşım ve otopark çözümleri üretilecektir


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Dış İlişkiler Müdürlüğü
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Plan ve Proje Müdürlüğü
 • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
 • Ulaşım Müdürlüğü
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü

Riskler
 • Bisikletin yaygın bir alternatif ulaşım yöntemi olmaması
 • Güvenli ulaşım açısından yoğun trafik bölgesinde aktif ulaşıma engellerin sayısı yüksek olması
 • Ulaşım ağlarının entegre olmaması
 • Otopark projelerine gerekli mali kaynakların sınırlı olması

Maliyet Tahmini
246.395.000,0 ₺
Tespitler
 • Otopark ve ulaşım ağları konusunda çok sayıda STK ve kamu kurumları ile ortak çalışmaların devam etmesi
 • Ulaşım ve alternatif ulaşım alanında üretilen çözümlerin ilçenin çok sayıda faaliyet alanlarına ve fiziki sorunların olumlu etki yaratacaktır

İhtiyaçlar
 • Çalışmanın diğer kamu kurumları ve bölgenin ilçe Belediyeleri ve İBB ile koordineli yönetilmesi
 • Alternatif ulaşım çözümlerinin Belediye bünyesinde geliştirilmesi ve etkili bir iletişim programıyla desteklenmesi
Faaliyet ve Projeler

Kaldırım ve alternatif ulaşım yollarının bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi
Otopark alanı yapılması ve işletilmesi
Yolların bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi
Engelsiz Yaşam alanlarının ve ulaşım ağlarının tasarlanması ve uygulanması
Tehlike arz eden mevcut istinat duvarlarının talepler doğrultusunda yeniden yapımı ve onarımı
Kamu kullanımına geçen alanların yeni imar yolları açılarak düzenlenmesi
Şişli İlçesinin dokusuna uygun olarak mevcut merdivenlerin projelendirilerek yeniden düzenlenmesi