Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.6


Park sayısını ve kişi başına düşen yeşil alanı korumak, geliştirmek ve miktarını her yıl artırmak


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Yapı Kontrol Müdürlüğü
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü
  • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Riskler
  • Seralarda yetiştirilen bitkiler için uygun sıcaklık koşullarının sağlanamaması
  • Yeşil alanların ve bu alanlardaki taşınmazların güvenliğinin sağlanması
  • Parklarda bakım sırasında vandalizmin olması

Maliyet Tahmini
372.563.727,5 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
Faaliyet ve Projeler

İlçenin yeşillendirilmesi, kent mobilyaları ve oyun gruplarıyla donatılması
Mevsimlik çiçek ve ağaç dikiminin yapılması.
Kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenlemesinin ve tadilatlarının yapılması
Park yapımı ve parkların bakım onarım, güvenliğinin yapılması
Teknolojik ve tasarruflu aydınlatma sistemleri ile park aydınlatmalarının yapılması