Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.1


Yenimahalle’ye modern kent kimliği kazandıracak, yaşam kalitesini artıracak alt ve üst yapılar yaparak, sunulan insan odaklı hizmetin etkinliğini ve verimliliğini artırmak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Riskler
  • Araç ve İş Makinelerinin arızalanması durumu
  • İlçenin coğrafi durumunun projeye göre elverişsiz hale gelmesi
  • Yapım aşamasında proje hataları
  • İmalat ve yapım hatasından kaynaklanan kusurlar
  • Kullanılan araç ve İş makinelerinin yaş or talamalarının yüksek olması

Maliyet Tahmini
335.780.500,0 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
Faaliyet ve Projeler

Modern yaşamın gerekleri ile uyumlu Yenimahalle halkının ihtiyaç ve beklentilerine uygun kentsel düzenleme yapılması
Alt üst yapı çalışmalarının yapılması
Kış aylarında Kar ve buzlanma ile mücadele edilmesi.
Hafriyat (moloz ) yığınlarının kaldırılması
Kamu kuruluşu, Okul, cami ve ibadethanelerin bakım onarımlarının yapılması
Sosyal tesis, hizmet ünitesi ve Pazar yeri yapılması
Restorasyon yapılması