Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.6


Oyun ve sportif faaliyetlerin yürütülmesine yönelik alanlar oluşturmak


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı
  • Emlak Ve İstimlak Daire Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
10.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Park Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü birimine Oyun grubu montajı konusunda yorum yap:

İletişim için e-mail adresiniz

Kurum Türü
Çalışma Alanı

Kişi Adı

Kurum Adı

Pozisyon

Görüşünüz