Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Kentimizin tanıtım ve turizmini destekleyerek ilimizin farkındalık seviyesini artırmak

HEDEF 7.2


İl dışında düzenlenecek organizasyonlara etkin katılım sağlamak


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Müdürlükler
Riskler
Yaşanacak koordinasyon eksiklikleri
Maliyet Tahmini
500.000,0 ₺
Tespitler
İl tanıtımının istenilen düzeyde yapılamaması
İhtiyaçlar
Hem Kurumumuzun hem de İlimizin daha fazla tanıtılması
Faaliyet ve Projeler

Burdur Belediyesi, Özel Kalem Müdürlüğü birimine İl dışında gerçekleştirilecek olan organizasyonlara etkin katılım ve tanıtım sağlanacaktır. konusunda yorum yap:

İletişim için e-mail adresiniz

Kurum Türü
Çalışma Alanı

Kişi Adı

Kurum Adı

Pozisyon

Görüşünüz