Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%57

Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırmak

HEDEF 7.2


e-Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak


Sorumlu birim
Bilgi işlem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen işleri Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü
 • Mezarlıklar Müdürlüğü
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
 • Siber saldırılara maruz kalınması
 • Plansız enerji kesintileri yaşanması
 • Doğal afetlerin yaşanması

Maliyet Tahmini
7.516.481,0 ₺
Tespitler
 • Mevzuatın, teknolojideki hızlı gelişimlerin gerisinde kalması
 • Yazılım ve donanım maliyetlerinin yüksek olması
 • Akıllı belediyecilik uygulamalarının günümüz şartlarında gerekli olması

İhtiyaçlar
 • Gelişen teknolojik imkânların belediyeciliğin her alanında kullanılması
 • Akıllı belediyecilik uygulamalarının yaygınlaşması ve akıllı şehir hedefine ulaşılması
PERFORMANS 7.2.1
2022
Kent rehberi uygulaması yıllık giriş sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.2
2022
CBS'yi aktif olarak kullanan birim sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE