Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%58

Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak

HEDEF 6.2


Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idaremiz lehine sonuçlandırmak


Sorumlu birim
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • İşletme ve iştirakler Müdürlüğü
  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
Müdürlüklerdeki iş ve işlemlerin mevzuata uygun yapılmaması
Maliyet Tahmini
18.550.000,0 ₺
Tespitler
  • Birimlerin iç denetimlerinin gereği gibi yapılamaması
  • Af ve borçların yapılandırılması ile ilgili yasaların sıklıkla çıkıyor olması

İhtiyaçlar
İç denetim mekanizmasının çalıştırılması
PERFORMANS 6.2.1
2022
Belediye lehine sonuçlanan davaların oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.2
2022
İcra takiplerindeki tahakkukun tahsilata oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE