Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%58

Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak

HEDEF 6.3


Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri, şeffaflık ilkesi çerçevesinde hukuka uygun olarak tedarik etmek


Sorumlu birim
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Hukuk İşleri Müdürlüğü
  • İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü

Riskler
  • İhale mevzuatının sıklıkla değişebilir olması
  • İhaleye hiç teklif gelmemesi veya gelen teklif mektuplarının hatalı olması
  • Teknik arızalar yaşanması

Maliyet Tahmini
2.030.440,95 ₺
Tespitler
  • Birim sorumlularının eğitim ve koordinasyon eksikliği
  • Mevzuatın ilgililer tarafından farklı yorumlanabilecek şekilde olması
  • Talep yazılarının hatalı olması
  • İhale mevzuatına hâkim personellerin görev yerlerinin değişmesi

İhtiyaçlar
Müdürlüklerde ihale mevzuatına hâkim personel sayısının artırılması
PERFORMANS 6.3.1
2022
İhale ve doğrudan teminlerin hatasız tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE