Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Kurumsal yapıyı geliştirerek vatandaş memnuniyeti odaklı yönetim anlayışını oluşturmak

HEDEF 4.1
Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirmek ve Geliştirmek
İNCELE
HEDEF 4.2
Çalışan Yetkinliğini Sağlayarak Belediyenin İdari Yapısını Geliştirmek
İNCELE
HEDEF 4.3
Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmek
İNCELE
HEDEF 4.4
Vatandaş Memnuniyetinin Ölçümüne ve Sağlanmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak
İNCELE