Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Kurumsal yapıyı geliştirerek vatandaş memnuniyeti odaklı yönetim anlayışını oluşturmak

HEDEF 4.3


Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmek


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
-
Riskler
 • Halkın katılıma isteğinin fazla olmaması
 • Zaman planlaması

Maliyet Tahmini
240.320,0 ₺
Tespitler
 • Belediye hizmetleri ile ilgili olarak mahalle muhtarlarının görüş ve düşüncelerinin alınmadığı
 • Belediye hizmetleri ile ilgili olarak Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının görüş ve düşüncelerinin alınmadığı
 • Geçmiş dönemlerde vatandaşların belediye başkanına ulaşmasında sıkıntılar yaşadığı
 • Personelin kurum içinde birbirlerinden uzak olması

İhtiyaçlar
 • Yönetimde katılımcılığı sağlanması ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması için Mahalle Muhtarları ile düzenli olarak yıllık toplantılar yapılarak belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerinin alınması
 • Yönetimde katılımcılığı sağlanması ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması için Meslek Odaları ve STK’lar ile toplantılar yapılarak belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerinin alınması
 • Açık kapı politikası uygulanarak halkın sorunlarının dinlenmesi ve çözüm yollarının aranması
 • Halk günleri ile halkın taleplerinin alınması
 • Personel etkinlikleri ile kurum içi iletişimin artması
 • Görüşlerin toplanması için gerekli personel
 • Veri analizi alt yapısının oluşturulması
PERFORMANS 4.3.1
Muhtarlık Evi Projesi (Tamamlanma Oranı) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.2
Yıllık Personel Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.3
Halk Günü Toplantılarında Ulaşılan Sayı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.4
Temsil, Tören ve Ağırlama Organizasyonu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.5
Yapılan Sunum Bilgilendirme ve Proje Toplantı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.6
Ziyaret Edilecek Kurum ve STK Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE