Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Kurumsal yapıyı geliştirerek vatandaş memnuniyeti odaklı yönetim anlayışını oluşturmak

HEDEF 4.1


Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirmek ve Geliştirmek


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Müdürlükler
Riskler
 • Personel yetersizliği
 • Belediye vergi ve harç miktar ve oranların güncelliğini yitirmiş olması
 • Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz
 • İnternet vergi sisteminin yaygın olmaması

Maliyet Tahmini
65.000,0 ₺
Tespitler
 • Belediyenin toplam gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payının düşük olduğu
 • Belediyenin emlak vergisi gelirlerinde tahsilat oranının düşük olduğu
 • Mevcut gelirlerle borçların ödenmesi ve cari giderlerin karşılanmasında sıkıntı yaşandığı

İhtiyaçlar
 • Belediyenin kaynak ve nakit sıkıntısının giderilmesi için özgelirlerin ve tahsilat oranının artırılmasına yönelik tedbirler alınması
 • Belediye taşınmazlarının envanterinin çıkarılarak atıl durumdaki taşınmazların tespiti ve değerlendirilmesi
 • Personel yetersizliği sebebiyle gerekirse gelir artırıcı çalışmalara yönelik danışmanlık hizmeti alınması
 • Tahsilat oranlarını artırmak için yapılacak çalışmalar ve personel
PERFORMANS 4.1.1
Belediye Gelirlerinin Tahakkuk oranının artırılması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%13
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.2
Diğer Gelirlerin Tahsilat Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%18
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.3
Harcama sürecinde olan tüm görevlilerin bilgilendirilmesi (başarı oranı) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.4
Performans göstergelerinin belirlenmesi konusunda çalışanların başarı oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.5
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Tahsilat Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%18
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.6
Vergi Gelirlerinin Tahsilat Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%18
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.7
Bütçede Yatırım Giderlerinin Payı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%23
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE