Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Kurumsal yapıyı geliştirerek vatandaş memnuniyeti odaklı yönetim anlayışını oluşturmak

HEDEF 4.2


Çalışan Yetkinliğini Sağlayarak Belediyenin İdari Yapısını Geliştirmek


Sorumlu birim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Tüm Birimler
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Riskler
 • Personel yetersizliği
 • Personel eğitim seviyesi
 • Personel yaşı

Maliyet Tahmini
870.000,0 ₺
Tespitler
 • Belediye birimlerindeki personellerin sorumlu oldukları görevlerle ilgili mevzuat bilgilerinin yetersiz olduğu
 • Belediye personelinin vatandaşlarla ilişkilerinde ve hizmet sunumunda sıkıntılar yaşandığı

İhtiyaçlar
 • Belediye birimlerindeki personellerin sorumlu oldukları görevlerle ilgili mevzuat konusunda eğitilmesi
 • Belediye personelinin etik davranış ilkeleri ve vatandaşlarla ilişkileri hususunda eğitilmesi
 • Belediye Personelinin eğitimi hususunda danışmanlık hizmeti alınması
 • Eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile anlaşılması, eğitmen bulunması
 • Memnuniyet ölçüm araçları
PERFORMANS 4.2.1
Çalışanların Genel Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.2
Eğitim Alan Personel Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.3
Görev Tanımlarının ve Çalışma Yönetmeliklerinin Tamamlanması Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.4
Personel Başına Yıllık Alınan Hizmetiçi Eğitim ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.5
Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapının Performansı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.6
Belediye Hizmet Envanteri ve Standartlarının Yenilenme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.7
Belediyenin İş Akış Süreçlerinin Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE