Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Kente daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla bilgi teknolojileri, mali kaynaklar, personel kapasitesi ve yetkinliğin verimli ve etkin kullanıldığı bütün paydaşlarla etkin iletişimin sağlandığı, liyakate dayalı personel memnuniyete dayalı kurumsal yapının kurulması

HEDEF 1.5


Hizmet sunumunda bilgi teknolojileri kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek


Sorumlu birim
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • Özel kalem Müdürlüğü
 • Park Bahçeler Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlüğü
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü
 • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
 • Yazı İşleri Müdürlüğü
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Riskler
İhtiyaçlara binaen harcama kalemlerinde dalgalanma olması.
Maliyet Tahmini
933.000,0 ₺
Tespitler
 • İç ve dış birimlerde kullanıcılara ait özel şifreleme yapılarak bilgi güvenliğinin denetim altında tutulması.
 • Resmi Web Sitemiz üzerinden vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin güncel tutulması.
 • Kurum içinde kullanılan programların lisans ve güncellemelerinin yenilenmesi.
 • İnternet bağlantısının aksaması olasılığına karşı alternatif bağlantıların kurulmuş olması .

İhtiyaçlar
Hızlı gelişen günümüz teknolojisi karşısında mevcut sistemlerin yetersiz kalması ve bu gelişmelerin kurumumuz mevcut şartlarında uygulanamaması.
PERFORMANS 1.5.1
Alınan Yazıcı Sarf Malzemesi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%12
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.1
Kurulan Güvenlik Kamera Sisteminin Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.1
Alınan Bilgisayar Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%14
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.1
Parklara Kurulan Güvenlik Kamera Sistemi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%21
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.1
Alınan Yedekleme Ünitesi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.2
Taranan Arşiv Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.2
Bakımı Yapılan Klima Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.2
Yapılan Barındırma Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.2
Elektronik İmza Güncelleme Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.2
Kurulan Lisans Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.3
Katılım Sağlanan Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.3
Yapılan Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.3
Yapılan Güncelleme Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.4
Kurulan Sistem Odası Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.4
Yenilenen Anti Virüs Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.4
OSKA, Hak ediş İçin Yapılan Güncelleme Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.4
Yapılan Konfigürasyon Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.4
Yapılan Güncelleme Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%14
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE